maandag 21 september 2015

wat is remedail teaching.

Wat is Remedial teaching: Remedial Teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden
op onderwijs gebied en eventuele gedragsstoornissen. Als uw kind een achterstand heeft overlegt
de remedial teacher met u over een aanpak. Zo kan uw kind tijdelijk een aangepast leerprogramma
volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is gebleken.
Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt.

taken van Remedail teacher in het kort:

RT In het kort
• individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediĆ«ring, evaluatie
• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
• ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
• een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
• informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten