labels


ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. De term ASS wordt steeds meer gebruikt en vervangt de verschillende benamingen die er zijn voor kinderen met autisme, zoals klassiek autisme, de stoornis van asperger en PDD-NOS.
Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ze houden deze angst in bedwang door zich vast te houden aan bekende regels en patronen. 
 
ADHD en ADD
Tussen kinderen met ADHD bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’ kinderen. Kinderen met ADHD verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij kinderen met ADD is vooral de hyperactiviteit minder zichtbaar.


 
DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met de fijne motoriek. Een kind kan een probleem hebben op één van deze vlakken, maar veel vaker treden moeilijkheden op in combinatie.
 
 

Wat is ODD of CD?

ODD en CD vallen onder de zogenaamde agressieve gedragsstoornissen. Kinderen met ODD (opstandig gedrag) zijn met regelmaat ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD (normoverschrijdend gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor anderen.
Bij iedere peuter en kleuter kennen we de zogenaamde koppigheidsfase, en ook in de puberteit is opstandig en af en toe agressief gedrag vrij normaal. Pas als het negatieve gedrag ernstig is en vaker voorkomt dan gemiddeld, en daarnaast al langere tijd aanwezig is en niet wordt veroorzaakt door omstandigheden, wordt gesproken van een agressieve gedragsstoornis.
Kinderen en jongeren met ODD of CD hebben problemen met het reguleren van hun emoties; ze zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen van hun houding als een situatie plotseling verandert.
 
 

Wat betekent het dat je hooggevoelig (HSP) bent?

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’. Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen